STARTSIDA VÅRA HUNDAR PLANER KULLAR HUNDVALPAR UTSTÄLLNINGAR HUNDAR I VÅRA HJÄRTAN LÄNKAR

O-kullen

Född: 2018-05-26
E: Savumerkin Rakkans On Sokea "Arvu"
U: Savumerkin Puuterilumi "Sanna"

Fem fina valpar blev det, 2 hanar och 3 tikar.